JUDr. IGOR KRAJČÍK ADVOKÁT
Člen České advokátní komory od 27.1.1994 zapsaný pod č. 2847
OLOMOUC, Rooseveltova 122, PSČ 777 00
LIPOVÁ-LÁZNĚ, Horní Lipová 271, PSČ 790 63
tel: +420 584 421 036, +420 604 436 439, fax: +420 584 421 036
http://www.akkrajcik.cz, e-mail: krajcik@akkrajcik.cz


§ obchodní právo
§ občanské právo
§ rodinné právo
§ trestní právo
§ správní právo
§ družstevní právo
§ pracovní právo


     
Sepisování smluv obchodních, kupních, darovacích, směnných, nájemních, zástavních, o půjčkách, o sdružení, vypořádání spoluvlastnictví, správa a vymáhání pohledávek, návrhy na rozvod, na výživné, vypořádání SJM, věci dětí, nemovitosti, řízení před katastrálním úřadem, stavební a bytové právo, náhrada škody, zakládání a změny obchodních společností, družstev, převody obchodních podílů, směnky, správa majetku, přestupky, plné moci, sepisování žalob, jiných podání a písemností, obhajoba v trestním řízení před orgány policie a soudy, zastupování poškozených v trestním řízení, konzultace, atd.

Preventivní poradenství včetně vyložení možných rizik např. před uzavřením smlouvy, předcházení sporům a snaha o mimosoudní řešení.

Zastupování firem, občanů a institucí i v místě jejich sídla. Zastupování v řízení před soudy všech stupňů.

Jazyk: slovenština, ruština, angličtina